Studiemedel och CSN
THS är uppkopplad mot LADOK och CSN. CSN skall i normalfallet hämta uppgifter om registreringar och resultat från LADOK. I vissa fall (om detta efterfrågas från CSN) kan studenten ändå behöva skicka in examinationsintyg eller studieförsäkran från THS. Kontakta i så fall kursadministrator@ths.seLast modified: Thursday, 11 February 2016, 01:00 PM