Tekniska frågor:

TEKNISK SUPPORT  natkurssupport@ths.se

Frågor av teknisk natur om hemsidan.


Kursfrågor:

LÄRAREN

Alla innehållsfrågor gällande kurs och kurslitteratur
Grupp-/seminarieövningar
Meddela om du behöver avbryta kurs, även till kursadministrator
Anmälan omtentamen, se separat info under rubriken Tentamen/Omtentamen
kursadministrator@ths.se eller 08-564 357 20.

Om du behöver ett registerutdrag
Om du vill göra en adressändring
Meddela om du behöver avbryta kurs, även till läraren
Frågor om ansökan och sen ansökanBIBLIOTEKARIER:  Liv Tegeman och Nils Troselius biblioteket@ths.se

För frågor om kurslitteratur se bibliotekets hemsida
För frågor om talböcker se bibliotekets hemsida under rubriken För dig med läshinder
TENTAMENSADMINISTRATÖR
Sophia Tonneman sophia.tonneman@ths.se

Anmälan tentamen på annan ort, se separat information under Tentamen/Omtentamen
STUDIEREKTOR/STUDIEVÄGLEDARE FÖR STUDIER I TEOLOGI
Marianne Källberg marianne.kallberg@ths.se

Studieplanering för fortsatta studier på teologiska programmet
STUDIEVÄGLEDARE FÖR STUDIER I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Monica Helles monica.helles@ths.se

Studieplanering för fortsatta studier på MR-programmet
SAMORDNARE FÖR FUNKTIONSHINDRADE STUDENTER
Monica Helles monica.helles@ths.se

Funktionshinder
Last modified: Monday, 29 February 2016, 08:53 AM