Välkommen till nätkurser på Teologiska högskolan Stockholm!

REGISTRERING

För att registrera dig ska du göra följande:

Första gången: Börja med att klicka på logga in. Där ombeds du att skapa ett eget konto, läs och följ instruktionerna under rubriken "Är det första gången Du är här?". När du bekräftat ditt konto kan du registrera dig på kurs.

Registrering på kurs: Sök upp kursen i nätportalen och registrera dig genom att ange den kursnyckel du fått dig tillsänd. Varje nätkurs har en egen kursnyckel, men den behövs bara första gången du loggar in på kursen. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid avregistreras från kursen och eventuella reserver kallas.


AVREGISTRERING

Om du av olika anledningar behöver avbryta en kurs ska detta anmälas till läraren för kursen samt till kursadministrator@ths.se


Last modified: Thursday, 11 February 2016, 12:58 PM