Efter ett läsårs slut skickas intyg till alla som läst enstaka kurser och nätkurser under året. Om du behöver ett intyg eller studiemeritförteckning tidigare under läsåret kan du själv hämta detta i Ladok.

Ladok är det system som vi använder för administration av kurser och resultat. I systemet finns nu en inbyggd studentinloggning, som ger tillgång till uppgifter om antagningar, registreringar och resultat. Studenten kan också själv kontrollera, och vid behov ändra, sina kontaktuppgifter och ta ut verifierbara nationella intyg över sina resultat. Det är dessa tjänster som nu finns tillgängliga via vår hemsida.
För att använda tjänsten måste du skaffa ett eduID – en slags e-legitimation för högskolan. Du skapar ditt konto här: https://www.eduid.se/ Där finns också mer information om vad eduID är och hur du kan använda det i olika sammanhang inom högskolan. Observera att du måste skapa ett "bekräftat konto" – med koppling till personnummer – för att det ska kunna användas för inloggning till Ladok.
När du ska logga in till Ladok går du till THS hemsida – www.ths.se – fliken "Student" och "Studentinloggning – Ladok" i vänsterspalten. Då kommer du till en sida med lite information liknade den här och längst ner finns länken till själva inloggningen.

OBSERVERA att efter att ha klickat på "Välj lärosäte för inloggning" ska du INTE välja inloggning via Stockholm School of Theology utan eduID. Skriv "eduID" i sökrutan och klicka sedan på rutan med eduID-loggan


Om du behöver hjälp kontakta kursadministrator@ths.se eller 08-564 357 20.

Observera att du måste ha betalat den obligatoriska kåravgiften för aktuell termin för att få ut examinationsintyg. Tänk också på att det kan ta tid att administrera din kåravgift, betala in den i god tid innan du behöver ditt examinationsintyg, läs mer på hemsidan under rubrik Studentkåren.
Last modified: Wednesday, 6 December 2017, 08:20 AM