Efter ett läsårs slut skickas intyg till alla som läst enstaka kurser och nätkurser under året. Om du behöver ett intyg eller studiemeritförteckning tidigare under läsåret kan du kontakta kursadministrator@ths.se eller 08-564 357 20.

Observera att du måste ha betalat den obligatoriska kåravgiften för aktuell termin för att få ut examinationsintyg. Tänk också på att det kan ta tid att administrera din kåravgift, betala in den i god tid innan du behöver ditt examinationsintyg, läs mer på hemsidan under rubrik Studentkåren.
Senast modifierad: måndag, 29 februari 2016, 08:50