TIDER OCH SALAR
enligt detaljerat nätschema på hemsidan.


VÄGBESKRIVNING
finns på hemsidan under fliken Kontakt.TENTAMEN ANMÄLAN

• Till första ordinarie tentamen behöver student inte anmäla sig. Undantag: Om tentamen sker på annan ort måste student anmäla enligt instruktioner nedan.

• Vid omtentamen ska student ALLTID anmäla sig senast en vecka innan omtentamen via formulär på följande sida:

ths.se/student/anmälan-till-omtentamen  (kopiera och klistra in i din browser för att hitta)


PRAKTISKA REGLER FÖR HEMTENTAMEN

I det fall en kurs har hemtentamen gäller de regler som läraren delger i samband med att hemtentamen läggs ut på nätportalen.PRAKTISKA REGLER FÖR SALSKRIVNING PÅ THS
(se även hemsidan under Studentinformation - Salstenta):

• I relation till skrivningstidens början tillåts student att komma inom en halvtimme. Efter detta är det inte längre tillåtet att komma in och påbörja skrivning.

• Legitimation kontrolleras. Studenten lägger fram sin legitimation på sitt bord. När skrivningstiden startat går tentavakten runt och kontrollerar legitimationerna.

• Student får lämna salen tidigast efter 45 minuter.

• Inga mobiler får vara påslagna.

• Väskor och ytterkläder får inte ligga på bord eller på stol intill.

• Toalettbesök. Endast en i taget får gå ur salen och man skriver på och stryker från en lista hos tentavakten.

• Mobiltelefoner, ytterkläder, handväskor får inte tas med vid toalettbesök.

• Det är inte tillåtet att gå ut och röka.

• Den som vill får ta med eget fika, man får inte gå på fikarast eller gå och köpa fika.

• Rättade tentor: Lämna med ett frankerat (dubbelt porto) och adresserat kuvert till tentavakten om du vill ha den rättade tentan hemskickad. Då är det smidigt för läraren att posta den så snart betygsättningen är klar. Vänligen undvik att begära hemsändning i efterhand. Övriga tentor finns att hämta hos tentamensadministratören i ca ett år och slängs därefter.SALSKRIVNING PÅ ANNAN ORT

Om du vill tentera på annan ort (utanför Storstockholm) tar du själv kontakt med universitet, högskola eller Lärcentrum på orten för att boka plats. Därefter anmäler du det till tentamensadministratören Sophia Tonneman senast 10 dagar före respektive tentamen via epost sophia.tonneman@ths.se (anmälningar tas inte emot via detta forum). Observera att tentamen på annan ort måste ske vid samma tidpunkt som på THS. Tentamen ska genomföras på ett sådant sätt att misstanke om jäv kan uteslutas (SFS 1986:223, Förvaltningslagen §11). Det får inte finnas anställda på platsen som har en nära relation till den tenterande.

De uppgifter som ska mejlas till Sophia inför varje separat tentamenstillfälle är:

• Skriv alltid ”tenta” och tentadatum i mejlets ärenderad
• Ditt namn och personnummer
• Institutionens namn
• Namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktpersonen

• Rättade tentor: Skicka med ett frankerat (dubbelt porto) och adresserat kuvert med tentavakten om du vill ha den rättade tentan hemskickad. Då är det smidigt för läraren att posta den så snart betygsättningen är klar. Vänligen undvik att begära hemsändning i efterhand. Övriga tentor finns att hämta hos tentamensadministratören i ca ett år och slängs därefter.OMTENTAMEN HEMTENTAMEN

Anmälan till omtentamen måste göras till läraren senast två veckor i förväg.


OMTENTAMEN SALSKRIVNING

- Anmälan till omtentamen görs via formulär på hemsidan www.ths.se senast en vecka i förväg.
- Den som vill göra omtentamen på annan ort, se ovan under rubrik "Salskrivning på annan ort".


RÄTTADE TENTOR
Skicka med ett frankerat (dubbelt porto) och adresserat kuvert med tentavakten om du vill ha den rättade tentan hemskickad. Då är det smidigt för läraren att posta tentan så snart betygsättningen är klar. Vänligen undvik att begära hemsändning i efterhand. Övriga tentor finns att hämta hos läraren eller hos tentamensadministratören i ca ett år och slängs därefter.
Last modified: Thursday, 12 October 2017, 11:16 AM