LÖSENORD

Lösenord till kurshemsidor gäller endast för kursdeltagare. Du får inte lämna ut det till någon annan.


ALLMÄNNA REGLER

• Olika åsikter är spännande och välkomna. Delta gärna i diskussioner, men gör det på ett civiliserat sätt. Tänk på att det skrivna ordet ofta kan uppfattas "hårdare" än det talade där man kan se mimik och/eller höra nyanser i rösten.

• Använd ett hövligt språk. THS tolererar varken svordomar, könsord eller annat som kan förutses vara sårande för andra människor.

• Inlägg med syfte att smutskasta person eller organisation tolereras inte. Inte heller tolereras att någon sprider rasistiska kommentarer eller osmakliga rykten, eller att man kränker någons personliga integritet.

• Var och en ansvarar moraliskt och juridiskt för sina egna inlägg.

• THS förbehåller sig rätten att moderera inlägg i kurserna om ovanstående regler överträds.

• Sammanfattning: Använd sunt förnuft.
Last modified: Thursday, 25 August 2011, 09:08 AM